Ειδικά προγράμματα

Image

Ειδικά προγράμματα

Πολυχώρος Κιβωτός
Τηλ.: 21 0777 6213, 693 457 7071

Διεύθυνση
Αιτωλίας 3, Αθήνα 115 26

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Συνεργασίες με φορείς που υποστηρίζουν τυφλά και τυφλοκωφά άτομα.
O Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ διαθέτει προσωπικό, συνεργάτες και μαθητές εξειδικευμένους στην Ειδική Αγωγή και την επικοινωνιακή προσβασιμότητα των ατόμων με περιορισμούς ακοής και συνοδές αναπηρίες.

    Ενδιαφερόμαστε να αναπτύξουμε συνεργασίες με φορείς που υποστηρίζουν άτομα με περιορισμούς όρασης και συνοδούς περιορισμούς ακοής, στους τομείς της ακουστικής περιγραφής, της συνοδείας και της εν γένει εξυπηρέτησης των ατόμων. Επιθυμούμε να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας συνεργασίας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αισθητηριακούς περιορισμούς.

Επικοινωνία ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές
    Στο κέντρο μας υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης σεμιναρίων με σκοπό την επιμόρφωση σε εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας που βασίζονται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές και σύνδρομα (φάσμα του αυτισμού, σύνδρομο Usher, νοητική καθυστέρηση).

Διερμηνεία στην ΕΝΓ
    Ο Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ διαθέτει κατάλογο αναγνωρισμένων διερμηνέων  νοηματικής γλώσσας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο διερμηνέων του Υπουργείου Υγείας, δεν είναι μέλη του Σωματείου Διερμηνέων και εργάζονται ανεξάρτητα.