Τμήματα Κωφών

Image

Τμήματα ενηλίκων (κωφοί-ακούοντες)

Πολυχώρος Κιβωτός
Τηλ.: 21 0777 6213, 693 457 7071

Διεύθυνση
Αιτωλίας 3, Αθήνα 115 26

 

Τμήματα ενηλίκων (κωφοί-ακούοντες)

 

  • Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα (ASL) για κωφά άτομα (κωφή Αμερικανή εκπαιδευτικός).
  • Διεθνή Νοηματική Επικοινωνία  (κωφή Γαλλίδα εκπαιδευτικός).
  • Αγγλική Γλώσσα (ακούουσα εκπαιδεύτρια με πιστοποιημένη γνώση και σπουδές στην Αγγλία - γνώστης Ε.Ν.Γ.).
  • Μαθήματα Υπολογιστών στις βασικές ενότητες, εξέλιξη αυτών καθώς και νέες τεχνολογίες γενικότερα (κωφός εκπαιδευτικός Πληροφορικής Β/θμιας Εκπαίδευσης).
  • Νοηματική Γλώσσα για άτομα τυφλοκωφά ή με Asher (Υπεύθυνος Σπουδών του Κέντρου).
  • Ελληνική νοηματική γλώσσα για κωφά άτομα με αυτισμό/ΔΕΠΥ (Υπεύθυνος Σπουδών του Κέντρου και κωφή εκπαιδευτικός Α/θμιας εκπαίδευσης)
  • Μαθήματα: α) Υποκριτικής, β) βασικά στοιχεία ιστορίας θεάτρου, γ) σχηματισμός ομάδας θεάτρου με παρουσίαση έργου (ακούουσα καταξιωμένη ηθοποιός/σκηνοθέτης).
  • Visual Vernacular (κωφοί εκπαιδευτές)
Image
Image