Τμήματα Κωφών

Image

Τμήματα Κωφών Βαρήκοων

Πολυχώρος Κιβωτός
Τηλ.: 21 0777 6213, 2114186193

Διεύθυνση
Αιτωλίας 3, Αθήνα 115 26

 

Τμήματα Κωφών Βαρήκοων

Πραγματοποιούνται μαθήματα για ενήλικους κωφούς / βαρήκοους.

Τμήμα Δεύτερης Ευκαιρίας για εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας (κωφός εκπαιδευτής, απόφοιτος Παιδαγωγικού)

Τμήμα Δεύτερης Ευκαιρίας για εκμάθηση Ε.Ν.Γ. (κωφός εκπαιδευτής, ο Υπεύθυνος Σπουδών του Κέντρου)

Τμήμα Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας (ακούων εκπαιδευτής με πιστοποιημένη γνώση και σπουδές στην Αγγλία και γνώστης της Ε.Ν.Γ.)

Τμήμα Visual Vernacular (κωφοί εκπαιδευτές)

Image