Ψυχολογική υποστήριξη

Image

Ψυχολογική υποστήριξη

Πολυχώρος Κιβωτός
Τηλ.: 21 0777 6213, 693 457 7071

Διεύθυνση
Αιτωλίας 3, Αθήνα 115 26

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα ακοής (ανήκοοι/κωφοί ή βαρήκοοι) καθώς και οικογένειες αυτών.

Παρέχει συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική και ψυχολογική στήριξη.

Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας και η αντιμετώπιση δυσκολιών ή προβλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα παρέχονται:

  • Ατομικές συνεδρίες
  • Συμμετοχή σε ομάδες στήριξης και ενδυνάμωσης
  • Συμμετοχή σε σεμινάρια που διοργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

*Όλες οι υπηρεσίες έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο, τηρώντας τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR).