_______________________

 

 

             

 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ 

Τμήμα Εξειδίκευσης Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

    Στον Πολυχώρο ΚΙΒΩΤΟΣ λειτουργεί από το 2006 τμήμα εξειδίκευσης στη διερμηνεία ΕΝΓ. Στο τμήμα αυτό οι επαγγελματίες διερμηνείς νοηματικής γλώσσας, εκπαιδεύονται:

•    στον κώδικα δεοντολογίας
•    στον κώδικα συμπεριφοράς
•    στον προφορικό λόγο

και ειδικεύονται στην απόδοση στην Ε.Ν.Γ. ορολογίας

•    επιστημονικών πεδίων (θετικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες κ.α.)
•    δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών-φορέων (υγείας, δικαιοσύνης, δημόσιας
     τάξης κ.α.)
•    της Τέχνης και της τηλεοπτικής παρουσίασης

Διερμηνεία (5ο επίπεδο-επαγγελματική κατεύθυνση)
    Με την απόκτηση του τίτλου επάρκειας, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα  να παρακολουθήσουν τμήματα Διερμηνείας στην Ε.Ν.Γ. για 2 έτη. Συγκεκριμένα, το πρώτο έτος αφορά στη θεωρία και το δεύτερο στην πρακτική διερμηνείας.  Μετά την ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης, συμμετέχουν στις εξετάσεις διερμηνέων Ε.Ν.Γ. 

    Οι πιστοποιημένοι πλέον διερμηνείς  Ε.Ν.Γ., συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο διερμηνέων Ε.Ν.Γ. του Υπουργείου Υγείας, μετά την ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης διάρκειας 120 ωρών.  Με τον τρόπο αυτό, τους παρέχεται η δυνατότητα να εργάζονται ως επαγγελματίες διερμηνείς σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας των ανηκόων ατόμων σε προσωπικό επίπεδο (π.χ. διερμηνεία σε ιατρό, δικηγόρο, δημόσια υπηρεσία) ή σε ομαδικό επίπεδο (π.χ. διερμηνεία σε σεμινάριο, θεατρική παράσταση ή σχολική τάξη).

    Ο επαγγελματίας διερμηνέας Ε.Ν.Γ. έχει τη δυνατότητα του ελεύθερου επαγγέλματος ή της κλήσης του από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος για την κάλυψη αναγκών διερμηνείας ανήκοων ατόμων.

    Όσοι διερμηνείς Ε.Ν.Γ. επιθυμούν την εξειδίκευση σε έναν ή περισσότερους τομείς, λειτουργεί το τμήμα Εξειδίκευσης Διερμηνέων Ε.Ν.Γ. (6ο επίπεδο).

RELAYSERVICE

Για την υπηρεσία RELAYSERVICE πατήστε στο εικονίδιο.

1

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________
 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.