_______________________

 

 

             

 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

    Για τους ενδιαφερόμενους που αδυνατούν, είτε λόγω απόστασης (εκτός Αθήνας διαμονή) είτε άλλου κωλύματος, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στο χώρο μας, παρέχουμε τη δυνατότητα της τηλεκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό ένα νέο σύγχρονο σύστημα τηλεκπαίδευσης με σημαντικές διδακτικές-οργανωτικές δυνατότητες μέσω απόλυτα λειτουργικής πλατφόρμας στην ελληνική γλώσσα καλύπτει καθ’ όλα, τις ενότητες της δια ζώσης εκπαίδευσης (βίντεο, κείμενο, σημειώσεις, σχέδιο, διορθώσεις κ.λ.π)

    Για το λόγο αυτό, η τηλεκπαίδευση δεν υπολείπεται σε τίποτα της δια ζώσης εκπαίδευσης. Από εσάς χρειάζεται μόνο η βασική υποδομή στο χώρο σας. Τα μαθήματα γίνονται μεμονωμένα ή σε ομάδες 4 ατόμων, κατά περίπτωση.

RELAYSERVICE

Για την υπηρεσία RELAYSERVICE πατήστε στο εικονίδιο.

1

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________
 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.