_______________________

 

 

             

 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συνεργασίες με φορείς που υποστηρίζουν τυφλά και τυφλοκωφά άτομα
    O Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ διαθέτει προσωπικό, συνεργάτες και μαθητές εξειδικευμένους στην Ειδική Αγωγή και την επικοινωνιακή προσβασιμότητα των ατόμων με περιορισμούς ακοής και συνοδές αναπηρίες.

    Ενδιαφερόμαστε να αναπτύξουμε συνεργασίες με φορείς που υποστηρίζουν άτομα με περιορισμούς όρασης και συνοδούς περιορισμούς ακοής, στους τομείς της ακουστικής περιγραφής, της συνοδείας και της εν γένει εξυπηρέτησης των ατόμων. Επιθυμούμε να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας συνεργασίας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αισθητηριακούς περιορισμούς.

Επικοινωνία ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές
    Στο κέντρο μας υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης σεμιναρίων με σκοπό την επιμόρφωση σε εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας που βασίζονται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές και σύνδρομα (φάσμα του αυτισμού, σύνδρομο Usher, νοητική καθυστέρηση).

Διερμηνεία στην ΕΝΓ
    Ο Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ διαθέτει κατάλογο αναγνωρισμένων διερμηνέων  νοηματικής γλώσσας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο διερμηνέων του Υπουργείου Υγείας, δεν είναι μέλη του Σωματείου Διερμηνέων και εργάζονται ανεξάρτητα.

Εκπαίδευση στην καλλιτεχνική απόδοση στην ΕΝΓ
    
Το 2013 δημιουργήθηκε Τμήμα Καλλιτεχνικής Απόδοσης θεατρικών έργων, λογοτεχνικών κειμένων, ποιημάτων και τραγουδιών στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, σε συνεργασία με την ομάδα ΤΡΑΓΟΥΔΡΩ της ΜΚΟ Δρω (www.mko-dro.gr)


 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Υποστηρικτική Παρέμβαση
    Το τμήμα υποστηρικτικής παρέμβασης βρίσκεται υπό δημιουργία και θα περιλαμβάνει λογοθεραπευτική, ψυχολογική και εργοθεραπευτική υποστήριξη με επικοινωνία στη νοηματική γλώσσα.

    Ωστόσο, παρέχεται συμβουλευτική-εμψύχωση ανηκόων ατόμων και των οικογενειών τους στη νοηματική γλώσσα.

 

RELAYSERVICE

Για την υπηρεσία RELAYSERVICE πατήστε στο εικονίδιο.

1

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________
 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.