_______________________

 

 

             

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Για την ολοκλήρωση του κάθε επιπέδου απαιτούνται 120 εκπαιδευτικές ώρες. Το κέντρο μας παρέχει δύο τρόπους κάλυψης των παραπάνω ωρών:

α) 2 μαθήματα την εβδομάδα διάρκειας 2 ωρών το καθένα
β) 2 μαθήματα την εβδομάδα διάρκειας 3 ωρών το καθένα ή 3 μαθήματα την εβδομάδα διάρκειας
    3 ωρών το καθένα

Προς μεγαλύτερη διευκόλυνση των σπουδαστών μας, παρέχουμε ευελιξία στην επιλογή των τμημάτων. 

Συγκεκριμένα:

λειτουργούν τμήματα πρωινά, απογευματινά και βραδινά τις καθημερινές αλλά και τα Σαββατοκύριακα

Yπάρχει η δυνατότητα:
α) επιλογής τμήματος ή ιδιαίτερου μαθήματος (για ορισμένα επίπεδα) και
β) δημιουργίας μικρής ομάδας σπουδαστών, σε ημέρες και ώρες που τους εξυπηρετεί

 

RELAYSERVICE

Για την υπηρεσία RELAYSERVICE πατήστε στο εικονίδιο.

1

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________
 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.