_______________________

 

 

             

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

    Το κέντρο μας, προκειμένου να παρέχει οργανωμένη και συστηματοποιημένη διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας, προσπαθεί και εφαρμόζει, μέσα από συνεχείς επιμορφωτικές συναντήσεις, συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Με την επιστημονική κατάρτιση και τη μακρόχρονη εμπειρία των υπεύθυνων, στη νοηματική γλώσσα και τον πολιτισμό των κωφών, καταρτίζεται πλαίσιο θεματικών ενοτήτων, μεθοδολογίας και διδακτικής. Δύο είναι οι στόχοι μας. Να κερδίσουμε το ενδιαφέρον και την αγάπη των σπουδαστών μας για τη γλώσσα και τον κόσμο των κωφών και επιπλέον, να εξασφαλίσουμε την επιτυχία τους στις εξεταστικές δοκιμασίες.

 

RELAYSERVICE

Για την υπηρεσία RELAYSERVICE πατήστε στο εικονίδιο.

1

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________
 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.