_______________________

 

 

             

 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

    Για τους ενδιαφερόμενους που αδυνατούν, είτε λόγω απόστασης (εκτός Αθήνας διαμονή) είτε άλλου κωλύματος, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στο χώρο μας, παρέχουμε τη δυνατότητα της τηλεκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό ένα νέο σύγχρονο σύστημα τηλεκπαίδευσης με σημαντικές διδακτικές-οργανωτικές δυνατότητες μέσω απόλυτα λειτουργικής πλατφόρμας στην ελληνική γλώσσα καλύπτει καθ’ όλα, τις ενότητες της δια ζώσης εκπαίδευσης (βίντεο, κείμενο, σημειώσεις, σχέδιο, διορθώσεις κ.λ.π)

    Για το λόγο αυτό, η τηλεκπαίδευση δεν υπολείπεται σε τίποτα της δια ζώσης εκπαίδευσης. Από εσάς χρειάζεται μόνο η βασική υποδομή στο χώρο σας. Τα μαθήματα γίνονται μεμονωμένα ή σε ομάδες 4 ατόμων, κατά περίπτωση.

 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συνεργασίες με φορείς που υποστηρίζουν τυφλά και τυφλοκωφά άτομα
    O Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ διαθέτει προσωπικό, συνεργάτες και μαθητές εξειδικευμένους στην Ειδική Αγωγή και την επικοινωνιακή προσβασιμότητα των ατόμων με περιορισμούς ακοής και συνοδές αναπηρίες.

    Ενδιαφερόμαστε να αναπτύξουμε συνεργασίες με φορείς που υποστηρίζουν άτομα με περιορισμούς όρασης και συνοδούς περιορισμούς ακοής, στους τομείς της ακουστικής περιγραφής, της συνοδείας και της εν γένει εξυπηρέτησης των ατόμων. Επιθυμούμε να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας συνεργασίας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αισθητηριακούς περιορισμούς.

Επικοινωνία ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές
    Στο κέντρο μας υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης σεμιναρίων με σκοπό την επιμόρφωση σε εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας που βασίζονται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές και σύνδρομα (φάσμα του αυτισμού, σύνδρομο Usher, νοητική καθυστέρηση).

Διερμηνεία στην ΕΝΓ
    Ο Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ διαθέτει κατάλογο αναγνωρισμένων διερμηνέων  νοηματικής γλώσσας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο διερμηνέων του Υπουργείου Υγείας, δεν είναι μέλη του Σωματείου Διερμηνέων και εργάζονται ανεξάρτητα.

Εκπαίδευση στην καλλιτεχνική απόδοση στην ΕΝΓ
    
Το 2013 δημιουργήθηκε Τμήμα Καλλιτεχνικής Απόδοσης θεατρικών έργων, λογοτεχνικών κειμένων, ποιημάτων και τραγουδιών στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, σε συνεργασία με την ομάδα ΤΡΑΓΟΥΔΡΩ της ΜΚΟ Δρω (www.mko-dro.gr)


 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Υποστηρικτική Παρέμβαση
    Το τμήμα υποστηρικτικής παρέμβασης βρίσκεται υπό δημιουργία και θα περιλαμβάνει λογοθεραπευτική, ψυχολογική και εργοθεραπευτική υποστήριξη με επικοινωνία στη νοηματική γλώσσα.

    Ωστόσο, παρέχεται συμβουλευτική-εμψύχωση ανηκόων ατόμων και των οικογενειών τους στη νοηματική γλώσσα.

 

 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ 

Τμήμα Εξειδίκευσης Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

    Στον Πολυχώρο ΚΙΒΩΤΟΣ λειτουργεί από το 2006 τμήμα εξειδίκευσης στη διερμηνεία ΕΝΓ. Στο τμήμα αυτό οι επαγγελματίες διερμηνείς νοηματικής γλώσσας, εκπαιδεύονται:

•    στον κώδικα δεοντολογίας
•    στον κώδικα συμπεριφοράς
•    στον προφορικό λόγο

και ειδικεύονται στην απόδοση στην Ε.Ν.Γ. ορολογίας

•    επιστημονικών πεδίων (θετικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες κ.α.)
•    δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών-φορέων (υγείας, δικαιοσύνης, δημόσιας
     τάξης κ.α.)
•    της Τέχνης και της τηλεοπτικής παρουσίασης

Διερμηνεία (5ο επίπεδο-επαγγελματική κατεύθυνση)
    Με την απόκτηση του τίτλου επάρκειας, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα  να παρακολουθήσουν τμήματα Διερμηνείας στην Ε.Ν.Γ. για 2 έτη. Συγκεκριμένα, το πρώτο έτος αφορά στη θεωρία και το δεύτερο στην πρακτική διερμηνείας.  Μετά την ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης, συμμετέχουν στις εξετάσεις διερμηνέων Ε.Ν.Γ. 

    Οι πιστοποιημένοι πλέον διερμηνείς  Ε.Ν.Γ., συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο διερμηνέων Ε.Ν.Γ. του Υπουργείου Υγείας, μετά την ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης διάρκειας 120 ωρών.  Με τον τρόπο αυτό, τους παρέχεται η δυνατότητα να εργάζονται ως επαγγελματίες διερμηνείς σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας των ανηκόων ατόμων σε προσωπικό επίπεδο (π.χ. διερμηνεία σε ιατρό, δικηγόρο, δημόσια υπηρεσία) ή σε ομαδικό επίπεδο (π.χ. διερμηνεία σε σεμινάριο, θεατρική παράσταση ή σχολική τάξη).

    Ο επαγγελματίας διερμηνέας Ε.Ν.Γ. έχει τη δυνατότητα του ελεύθερου επαγγέλματος ή της κλήσης του από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος για την κάλυψη αναγκών διερμηνείας ανήκοων ατόμων.

    Όσοι διερμηνείς Ε.Ν.Γ. επιθυμούν την εξειδίκευση σε έναν ή περισσότερους τομείς, λειτουργεί το τμήμα Εξειδίκευσης Διερμηνέων Ε.Ν.Γ. (6ο επίπεδο).

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

    Το κέντρο μας, προκειμένου να παρέχει οργανωμένη και συστηματοποιημένη διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας, προσπαθεί και εφαρμόζει, μέσα από συνεχείς επιμορφωτικές συναντήσεις, συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Με την επιστημονική κατάρτιση και τη μακρόχρονη εμπειρία των υπεύθυνων, στη νοηματική γλώσσα και τον πολιτισμό των κωφών, καταρτίζεται πλαίσιο θεματικών ενοτήτων, μεθοδολογίας και διδακτικής. Δύο είναι οι στόχοι μας. Να κερδίσουμε το ενδιαφέρον και την αγάπη των σπουδαστών μας για τη γλώσσα και τον κόσμο των κωφών και επιπλέον, να εξασφαλίσουμε την επιτυχία τους στις εξεταστικές δοκιμασίες.

 

 ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Οι σπουδές στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) διαρθρώνονται ως εξής:

•    Αρχάριοι (1ο επίπεδο)
•    Μέσοι (2ο επίπεδο)​

    Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων επιπέδων, οι σπουδαστές κατέχουν τις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, τόσο σε επίπεδο κατανόησης, όσο και σε επίπεδο εκφοράς του νοηματικού λόγου.

•    Προχωρημένοι (3ο επίπεδο)
•    Επάρκεια (4ο επίπεδο)​

    Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων επιπέδων σπουδών στην Ε.Ν.Γ., οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις επάρκειας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Η πιστοποίηση της επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων οι οποίες διεξάγονται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

    Η γλωσσική επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα διακρίνεται από την επαρκή ικανότητα λεξιλογίου, επαρκή ικανότητα στη γραμματική (χειρολογία, μορφολογία και σύνταξη) και επαρκή πραγματολογική ικανότητα, δηλαδή αποτελεσματική χρήση της γλώσσας στις διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις.

Να σημειωθεί ότι για ορισμένα επαγγέλματα, η επαρκής γνώση της Ε.Ν.Γ. αποτελεί κριτήριο πρόσληψης.

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Για την ολοκλήρωση του κάθε επιπέδου απαιτούνται 120 εκπαιδευτικές ώρες. Το κέντρο μας παρέχει δύο τρόπους κάλυψης των παραπάνω ωρών:

α) 2 μαθήματα την εβδομάδα διάρκειας 2 ωρών το καθένα
β) 2 μαθήματα την εβδομάδα διάρκειας 3 ωρών το καθένα ή 3 μαθήματα την εβδομάδα διάρκειας
    3 ωρών το καθένα

Προς μεγαλύτερη διευκόλυνση των σπουδαστών μας, παρέχουμε ευελιξία στην επιλογή των τμημάτων. 

Συγκεκριμένα:

λειτουργούν τμήματα πρωινά, απογευματινά και βραδινά τις καθημερινές αλλά και τα Σαββατοκύριακα

Yπάρχει η δυνατότητα:
α) επιλογής τμήματος ή ιδιαίτερου μαθήματος (για ορισμένα επίπεδα) και
β) δημιουργίας μικρής ομάδας σπουδαστών, σε ημέρες και ώρες που τους εξυπηρετεί

 

RELAYSERVICE

Για την υπηρεσία RELAYSERVICE πατήστε στο εικονίδιο.

1

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________
 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.