_______________________

 

 

             

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το κέντρο διδασκαλίας της Ε.Ν.Γ. Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ, ιδρύθηκε το 2006. Όλα αυτά τα χρόνια με αμείωτη προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσμα και ανεξάντλητη αγάπη για τη νοηματική γλώσσα και τους ανθρώπους που έρχονται κοντά μας, επιλέγονται κατάλληλοι εκπαιδευτές,  με την ευθύνη ενός ειδικού στη νοηματική γλώσσα, ο οποίος είναι και ο πρωτεργάτης της ιδέας και του έργου που λέγεται Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ.

Η επιτυχής και ουσιαστική κατάκτηση της Ε.Ν.Γ. στο κέντρο μας οφείλεται στην ολιστική προσέγγισή της.

Συγκεκριμένα, πλαισιώνεται από:

•   εκπαίδευση τεχνικών κινησιολογίας και έκφρασης με στόχο την εξέλιξή τους
    σε φυσικούς χειρισμούς απόδοσης της νοηματικής γλώσσας

   παράλληλη ενημέρωση για τις νοηματικές γλώσσες και τις κοινότητες των
    κωφών παγκοσμίως, που είναι και οι φυσικοί χρήστες των νοηματικών γλωσσών
    καθώς και

   πρακτική εξάσκηση στην Ε.Ν.Γ. μέσα από επισκέψεις, εκδηλώσεις και δράσεις

 

Ο Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ, στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής του σε ανθρωποκεντρικά θέματα,
συνεργάζεται με την κινηματική δράση Ζωντανή Βιβλιοθήκη, προσφέροντας τον χώρο του Κέντρου
για τις συναντήσεις
της εν λόγω ομάδας και συμμετέχοντας με τον Υπεύθυνο Σπουδών κ. Νίκο Γαλάνη
στις ετήσιες εκδηλώσεις της.

RELAYSERVICE

Για την υπηρεσία RELAYSERVICE πατήστε στο εικονίδιο.

1

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________
 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.